Kommunföreläsning.se

Tidigare sända föreläsningar

Samtliga föreläsningar finns på Youtube eller via länk under respektive föreläsning nedan.

Politik och förvaltning - gränser, tillit och att nå resultat

Kommuner och personer är olika och utmaningarna skiljer sig. Slutsatser kan dras utifrån forskning och erfarenheter:
- Hur hittar man ”det gyllene snittet” mellan politik och förvaltning; vilka faktorer avgör om organisationen är effektiv och når målen?
-
Vad bör politiker/tjänstepersoner uppmärksamma och varför uppfattas logik och argument ibland så olika?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Skapa populära Sommargågator - hur visa fördelarna i förväg?

Sommargågator och liknande förändringar visar oftast positiva effekter för folkliv, företag och fastighetsägare. Men i många kommuner är politiker, invånare och företag rädda för att testa. Hur kan man förändra gator och torg utan att mötas av folkstorm?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Har du tid att vänta? Om förändringsprocesser och finjustering

En stor del av alla förändringsprocesser misslyckas och skälen till det varierar. Trots det är det ibland nödvändigt att göra en genomgripande förändring, istället för att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete och justeringar i verksamheten. Vad säger forskningen om vad som är framgångsrikt och vad ska ni tänka på när ni vill åstadkomma resultat?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Lokala energilösningar, besparing, elproduktion och effekt

Elnätet kan användas mer effektivt och samordnat, samtidigt som det finns positiva erfarenheter av både elbesparing och lokal produktion. Men vem ska ta initiativen och hur uppnås bästa gemensamma nytta? Vem tjänar på samordning?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Samhällsfastigheter: planering, investeringar
- och lägre kostnader?

För kommunen kan investeringar i fastigheter vara svåra att motivera, trots att de är lönsamma på sikt.

Och prognoserna är ofta osäkra eller bristfälliga när exempelvis skola och äldrevård ska planera för framtiden. Finns det sätt att använda resurserna bättre utan att fastna i dyra hyresavtal med externa aktörer?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Bättre resultat i skolan: vad kan vi lära från (annan) forskning?

I skolan finns kunskap om pedagogisk forskning om hur elever når målen. Men vad kan läras av annan forskning?

  • Hur viktiga är sociala normer för studiemotivation och hur motverkas omgivningen med negativ syn på skolan?

  • Kan skolan påverka elevers (och föräldrars) beteenden för ökad koncentration och måluppfyllelse?

  • Kan sömnforskningen bidra till bättre skolresultat?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Totalstopp på bostadsbyggandet - vad kan kommunen göra?

Bostadsbyggandet har kraschat i Sverige. Det är inte kommunernas fel, men eftersom fortsatt byggande är så avgörande för många växande kommuner räcker det inte att analysera vad byggstoppet beror på.

För landets kommuner är frågan: vad gör vi nu? Föreläsningen ger några medskick och råd om vad kommunen kan göra nu och framöver.

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Minskad barnfattigdom, fler föräldrar i jobb och ökad social hållbarhet

Åtminstone var tionde barn i Sverige växer upp i barnfattigdom, det vill säga att familjen inte har råd att betala nödvändiga levnadsomkostnader.

Följderna för barnen kan bli utanförskap, sociala problem, lägre skolresultat och problem med den egna ekonomin i framtiden.

Föreläsningen berättar hur Örebro satte målet att halvera barnfattigdomen och hur det framgångsrika arbeta inleddes.

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

5 tips för bättre beslut - konkreta råd till beslutsfattare

Det finns gott om fällor man går i som beslutsfattare: snedvridningar, förutfattade meningar, kalendrar som fylls, överdriven optimism och så vidare: "vår arbetsgrupp fattar rätt beslut och når målen i tid - fast andra brukar lyckas sämre".

Kan vi lära oss något av "de andra" eller av forskningen så vi kan fatta bättre beslut och undvika några av fällorna?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Parkering, hållbarhet och mobilitet - kan alla bli nöjda?

Parkeringsnormen ställer krav, men skapas för många p-platser blir kommunen ändå missnöjd.

Hur ska en enskild fastighetsägare lösa bilpool eller öka cyklande/hållbart resande? Kan man hitta nya samarbeten mellan aktörerna?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

 

 

Bostadsbyggandet har kraschat i Sverige. Det är inte kommunernas fel, men eftersom fortsatt byggande är så avgörande för många växande kommuner räcker det inte att analysera vad byggstoppet beror på. För landets kommuner är frågan: vad gör vi nu? Föreläsningen ger några medskick och råd om vad kommunen kan göra nu och framöver. Om du har frågor om föreläsningen, maila på: bjorn@bjornsundin.se

Det här är fyra minuters introduktion till abonnemangsföreläsningen om hur skolresultaten kan förbättras.

Läs mer om abonnemangen här. Har du abonnemang men problem att se hela föreläsningen på den länk du fått, maila på bjorn@bjornsundin.se

I skolan finns kunskap om pedagogisk forskning om hur elever når målen. Men vad kan läras av annan forskning?

  • Hur viktiga är sociala normer för studiemotivation och hur motverkas omgivningen med negativ syn på skolan?

  • Kan skolan påverka elevers (och föräldrars) beteenden för ökad koncentration och måluppfyllelse?

  • Kan sömnforskningen bidra till bättre skolresultat?

Om du har frågor om föreläsningen eller om abonnemang, maila på: bjorn@bjornsundin.se

Elnätet kan användas mer effektivt och samordnat, samtidigt som det finns positiva erfarenheter av både elbesparing och lokal produktion. Här kan du läsa mer om Näversjön i Krokoms kommun och deras 300 solpaneler i ett gemensamt kooperativ: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jam...
Om du är intresserad av studieresa eller har frågor om föreläsningen, maila på: bjorn@bjornsundin.se

En stor del av alla förändringsprocesser misslyckas och skälen till det varierar. Även om det ibland är nödvändigt att göra en genomgripande förändring, bör man fundera på hur långt man kan komma med kontinuerligt förbättringsarbete och justeringar i verksamheten. Vad säger forskningen om vad som är framgångsrikt och vad ska ni tänka på när ni vill åstadkomma resultat? För frågor om föreläsningen: bjorn@bjornsundin.se

Sommargågator och liknande förändringar visar oftast positiva effekter för folkliv, företag och fastighetsägare. Men i många kommuner är politiker, invånare och företag rädda för att testa. Hur kan man förändra gator och torg utan att mötas av folkstorm?
På grund av tekniska problem blev det dåligt ljus och användning av hörlurar, beklagar det.
Anmäl e-postadress så mailas bilderna från föreläsningen, tillsammans med kapitlet om trafikomställning i Björn Sundins bok ”Samhällsbygge pågår”: ”Från Times Square till Fisktorget - om att skapa en rosa sommargågata och ställa om trafiksystemet”. Maila till bjorn@bjornsundin.se

Hela föreläsningen kan ses av alla som tecknat abonnemang. Läs mer på www.kommunföreläsning.se

Kommuner är olika, personer agerar på olika sätt och utmaningarna skiljer sig åt. Men slutsatser kan dras utifrån forskning, erfarenheter och verkliga exempel:
- Hur hittar man ”det gyllene snittet” mellan politik och förvaltning; vilka faktorer avgör om organisationen är effektiv och når målen? Vad bör politiker/tjänstepersoner vara särskilt uppmärksamma på?
- Varför uppfattas logik och argument ibland så olika av politiker och tjänstepersoner?

För frågor om föreläsningen: bjorn@bjornsundin.se