En svensk tiger – inför troll (höj din beredskap mot fake news och lögn)

Vad kan du göra för att öka beredskapen inför risk, hot eller kris?

Säkerhet och civilförsvar – vad kan kommunen göra inför risk, hot eller kris?

Låt inte tomträtt bli Frankensteins monster

Rätt person på rätt plats: om rekrytering och personalutveckling.

Friluftsliv och naturområden: Mer grönska för alla.

Knuffar och beteendeförändring: 3 tips till kommunen.

Attraktiva stadskärnor: gågator, parkering och upplevelser.

Inga fler dåliga möten! 7 punkter om en bättre möteskultur.

Kan kommunen ändra beteenden hos medborgare och anställda?

Politik och förvaltning – gränser, tillit och att nå resultat

Skapa populära Sommargågator – hur visa fördelarna i förväg?

Har du tid att vänta? Om förändringsprocesser och finjustering

Lokala energilösningar, besparing, elproduktion och effekt

Samhällsfastigheter: planering, investeringar- och lägre kostnader?

Bättre resultat i skolan: vad kan vi lära från (annan) forskning?

Totalstopp på bostadsbyggandet – vad kan kommunen göra?

Minskad barnfattigdom, fler föräldrar i jobb och ökad social hållbarhet

5 tips för bättre beslut – konkreta råd till beslutsfattare

Parkering, hållbarhet och mobilitet – kan alla bli nöjda?

© 2024 Kommunforelasning.se - WordPress-tema av WPEnjoy