Bättre resultat i skolan: vad kan vi lära från (annan) forskning?

I skolan finns kunskap om pedagogisk forskning om hur elever når målen. Men vad kan läras av annan forskning?

  • Hur viktiga är sociala normer för studiemotivation och hur motverkas omgivningen med negativ syn på skolan?
  • Kan skolan påverka elevers (och föräldrars) beteenden för ökad koncentration och måluppfyllelse?
  • Kan sömnforskningen bidra till bättre skolresultat?
© 2024 Kommunforelasning.se - WordPress-tema av WPEnjoy