Kommunföreläsning.se

Utbildning för alla i Sveriges kommuner

Gratis föreläsningar - alla ska ha råd att lära mer

På distans, när du vill - för att avstånd skapar hinder

Max 1 timme - alla ska hinna ta del av kunskap

Ingen krånglig teknik, tillgängligt för alla medarbetare. Föreläsningarna är gratis och kan ses när som helst. Workshops, rådgivning och fördjupning hålls efter särskild bokning. För kommuner som vill ge fler chansen att bidra till utveckling finns abonnemang som omfattar uppföljning och rådgivning.

Senast publicerade föreläsningar:

Säkerhet och civilförsvar - vad kan kommunen göra inför risk, hot eller kris?

Se föreläsningen!

I det moderna samhället är kommunerna en helt central aktör i allt arbete med risk, hot och kris.Oavsett om det handlar om översvämningar, jordskred, elbrist eller beredskap för grålägen i säkerhetspolitiska kriser så måste kommunens organisation vara beredd.

Bilder från föreläsningen (dropbox-länk)

Knuffar och beteende-förändring: 3 tips till kommunen.

Se föreläsningen!

Att ändra beteenden är inte så enkelt som man kan tro. Men det går.

I den här föreläsningen får ni tre tips som de flesta kommuner kan använda för att spara pengar eller effektivisera verksamheten.

Inga fler dåliga möten!
7 punkter om en bättre möteskultur.

Se föreläsningen!

Många har för många möten, en del har för få. Att minska antalet möten är inte alltid en bra lösning - men att minska antalet dåliga möten är alltid klokt.

Bra möten tillför kvalitet till verksamheten, men vad krävs för att de ska bli bra?

Kan kommunen ändra beteenden hos med-borgare och anställda?

Se föreläsningen!

Felsorterade sopor, skolk, mobbing, resval, digitalisering i hemvården. För att förbättra och effektivisera krävs ofta ändrade beteenden. Går det? Är det önskvärt? Vad kan vi lära av hur man exempelvis fått människor att spara el eller välja miljösmarta alternativ?

Rätt person på rätt plats: om rekrytering och personalutveckling.

Se föreläsningen här!

Hög personalomsättning är dyrbart; en felrekrytering kan vara ännu dyrare. Därför borde kommuner och andra stora organisationer vara specialister på att hitta rätt person till rätt plats. Men verkligheten visar på brister.

Som ledare kan du inte överlåta rekrytering och utveckling på anställda experter: du måste själv veta vad du vill.

Friluftsliv och naturområden: Mer grönska för alla.

Se föreläsningen här!

Om syftet är att fler ska ha nära till grönska kan satsningar på naturområden och friluftsliv bidra till både tillväxt, byggande och ökad inflyttning. Men då måste grönplanering bli en del av övrig planering - inte ett nej-sägarintresse som kommer in på slutet.

Attraktiva stadskärnor: gågator, parkering och upplevelser.

Se föreläsningen här!

Alla vill ha mer levande stadskärnor, men var medborgarna ska handla, fika, äta eller roa sig kan ingen kommun besluta.

Föreläsningen går igenom för- och nackdelar med gågator, parkering och upplevelser, samt hur kommunen kan använda sådant och andra verktyg för att göra stadskärnan mer attraktiv?

Föreläsningarna hålls av Björn Sundin, författare och konsult inom ledarskap, stadsutveckling och hållbarhet. Han var kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Örebro 2011-2017 och ledde då bland annat arbetet med att öka bostadsbyggandet och snabba på de kommunala processerna kring planering och byggande.

Politik och förvaltning - gränser, tillit och att nå resultat

Kommuner och personer är olika och utmaningarna skiljer sig. Slutsatser kan dras utifrån forskning och erfarenheter:
- Hur hittar man ”det gyllene snittet” mellan politik och förvaltning; vilka faktorer avgör om organisationen är effektiv och når målen?
-
Vad bör politiker/tjänstepersoner uppmärksamma och varför uppfattas logik och argument ibland så olika?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Skapa populära Sommargågator - hur visa fördelarna i förväg?

Sommargågator och liknande förändringar visar oftast positiva effekter för folkliv, företag och fastighetsägare. Men i många kommuner är politiker, invånare och företag rädda för att testa. Hur kan man förändra gator och torg utan att mötas av folkstorm?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Har du tid att vänta? Om förändringsprocesser och finjustering

En stor del av alla förändringsprocesser misslyckas och skälen till det varierar. Trots det är det ibland nödvändigt att göra en genomgripande förändring, istället för att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete och justeringar i verksamheten. Vad säger forskningen om vad som är framgångsrikt och vad ska ni tänka på när ni vill åstadkomma resultat?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Lokala energilösningar, besparing, elproduktion och effekt

Elnätet kan användas mer effektivt och samordnat, samtidigt som det finns positiva erfarenheter av både elbesparing och lokal produktion. Men vem ska ta initiativen och hur uppnås bästa gemensamma nytta? Vem tjänar på samordning?

Se föreläsningen på YouTube

Klicka här för dokumentation

Kommande:

Två fällor att undvika med sociala fonder och investeringar

Närmare presentation av föreläsningen tillkommer inom kort.

Kommande:

Hitta brottslingar i förskolan? 3 fakta om tidiga och förebyggande insatser.

Närmare presentation av föreläsningen tillkommer inom kort.

Kommande:

Långsiktiga och sociala investeringar: Har vi råd att vänta?

Vissa påstår att de kan se vilka barn som kommer ”hamna snett”. Stämmer det? Finns det insatser som förebygger social oro, brottslighet och problem och hur kan de genomföras trots att de kostar pengar nu - när besparingen kommer först på sikt?
* Sociala investeringsfonder och andra lösningar ger möjligheter, men hur hanterar man problemen?
* Vad lär vi av forskning om hjärnan och om psykologi när det gäller tidiga insatser

Kommande:

När kollade du senast utfall mot prognos? Om prognosverktyg.

Närmare presentation av föreläsningen tillkommer inom kort.

Kommande:

Stämmer prognoserna? Vad forskningen säger om träffsäkra prognoser

Kommunens verksamhet bygger till stor del på prognoser om framtiden, men det är inte lika vanligt att i efterhand se om prognoserna stämde - och lära sig av missarna.

Forskningen visar - föga förvånande - att prognoser både kan vara kusligt precisa och fullkomligt felaktiga. Frågan är om kommunens prognoser kan utvecklas och hanteras på rätt sätt?

Kommande:

Du och din grupp. För- och nackdelar med grupptillhörighet.

Närmare presentation av föreläsningen tillkommer inom kort.

Kommande:

Hur skapas framgångs-rika team? Forskning om grupper och utveckling.

Vi älskar berättelserna om gruppen som når målet trots alla motgångar. Men viktigare är att lära av de faktorer som ger framgång och starka team.

Det finns omfattande forskning om såväl gruppsammansättning som utveckling och ur denna kunskap går att hämta ett antal lärdomar som faktiskt är ganska lätta att tillämpa.


Paketerbjudanden och abonnemang

Föreläsningarna är gratis och kan ses när som helst. Om ni vill fördjupa er i ämnet kan workshops, rådgivning och fördjupning bokas via mail. Här finns paket och abonnemang för kommuner som vill ge fler tillgång till mer fortbildning.
 • Fördjupning
  495,00 SEK/person

  - Deltagande på fördjupande workshop vid varje nypublicerad föreläsning.
  - Individuell rådgivning på distans, utöver workshop.
  - 10% rabatt på föreläsning eller workshop på plats.
  - Priset avser en deltagare/föreläsning: och är exklusive moms.
  - Valfritt antal deltagare från kommunen, enligt ovan: 1 900 kr. (exkl moms).
  Om 4 eller fler anmäls från samma kommun omvandlas anmälan automatiskt till "deltagande för alla" i kommunen à 1900 kr.

 • Månadsabonnemang, extra allt
  9000 SEK/månad

  Allt som i årsabonnemang, plus:
  - 10 timmars rådgivning/månad för utpekade ledare i kommunen. Individuell rådgivning för chefer och ledare i organisationen (via telefon/e-post/digitalt möte). Ansvarig chef avgör vilka som använder rådgivningen.
  - Digitala fördjupningsmöten för ansvariga chefer/ledare utifrån deltagarnas önskemål, om aktuella problem som delas av fler.
  - Möjlighet att boka individuell distansrådgivning, utöver workshop (ett 
  tillfälle per kommun vid varje nypublicerad föreläsning), vid sidan av 10 timmars rådgivning/månad).

 • Årsabonnemang: fortbildning för alla 
  anställda och förtroendevalda i kommunen
  7000 SEK/år

  - Möjlighet att delta på fördjupande workshop (en deltagare per kommun vid varje nypublicerad föreläsning, kommunen bokar).
  - Individuell rådgivning på distans, utöver workshop (ett tillfälle per kommun vid varje ny föreläsning, kommunen bokar).
  - Publicering av samtliga eller valfria föreläsningar på eget intranät.
  - 10% rabatt på föreläsning eller workshop på plats.
  - Omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i hela organisationen, hela året.
  Om någon från samma kommun/organisation redan anmält skickas endast en faktura utan att ni behöver göra något.

 •  

   

 •  

   

Välj vad du vill anmäla dig till nedan, så återkommer vi för att lösa det praktiska!
Fördjupning (Deltagande på fördjupande workshop vid varje nypublicerad föreläsning) (495kr/delt)
Årsabonnemang för alla anställda och förtroendevalda i kommunen (7000 kr/år)
Månadsabonnemang, extra allt (10 timmars rådgivning/månad mm) (9000 kr/månad)
Namn E-post Meddelande Skicka in

Priser och betalning

 • Samtliga priser är exklusive moms.

 • Fakturering sker via e-faktura till angiven fakturaadress (anges vid anmälan).

 • Fakturatid 30 dagar.

Böcker som kan vara intressanta

Samhällsbygge pågår

Vad skapar framgång i en svensk kommun?

Genom personliga berättelser och slutsatser utifrån det som gjorts i Örebro vill boken ge stöd och handledning till kommunala företrädare som behöver utveckla sina arbetssätt eller rentav för kommunala veteraner som undrar varför de inte fått något gjort.

köps via t ex Adlibris

När alla blev experter

Fördumningen hotar utvecklingen. ”Hur svårt kan det vara”-samhället kan vara slutet på den civilisation vi skapat.

Hoten finns i våra hjärnor, i våra beteenden och i de samhällen vi skapat. Men vi kan hjälpas åt att upptäcka de fällor som gör att så många tror sig vara experter på allt.

köps via t ex Bokus

Om tyranniet oroar dig

Idag vill många motverka rysk propaganda, rasister och troll. Många som argumenterar mot hetspropagandan bidrar dock till dess spridning genom sitt sätt att agera. I boken ges sex konkreta råd för vad som är effektivt mot troll, hets och hat - baserat på forskning och kunskap om hjärnan, om psykologi och om kommunikation.

köps via t ex BOD för 100 SEK

Hör av dig om du har fler frågor!

Kommunföreläsning.se samlar alla föreläsningar riktade till Sveriges kommuner, anordnade av Samhällsbygget AB. Idén är att att ge alla i landets kommuner – anställda såväl som förtroendevalda – möjlighet att ta del av forskning, goda exempel och ny kunskap som kan förbättra och förnya den kommunala verksamheten till priser som gör att alla har råd att delta.

Föreläsningarna ovan hålls - om inte annat anges - av Björn Sundin. Läs mer här.

Samhällsbygget hjälper ledare arbeta för verklig förändring och får omvärlden att märka det. Genom rådgivning, föreläsningar, processledning eller särskilda utbildningsinsatser får organisationen stöd i förändring, utveckling och verksamhetsstöd.

Om du har övergripande frågor om Samhällsbygget eller undrar något specifikt om utbildningarna ovan, kan du höra av dig via formuläret här bredvid.

Namn E-post Meddelande Skicka in