Kommunföreläsning.se Knapp 1 Knapp 2

Utbildning för alla i Sveriges kommuner

Gratis eller lågt pris - alla ska ha råd att lära mer

Distansföreläsningar - för att avstånd skapar hinder

Max 1 timme - alla ska hinna ta del av kunskap

Ingen krånglig teknik, tillgängligt för alla medarbetare. De flesta föreläsningar är gratis och kan ses live eller i efterhand. För kommuner som vill försäkra sig om att alla kan ta del av kunskap när det passar dem finns abonnemang som omfattar även fördjupningsföreläsningarna och erbjuder uppföljning och rådgivning; för samtliga anställda och förtroendevalda - hela året.

Distansföreläsning - gratis

Är det verkligen rätt person att anställa? En varning om rekrytering.

Se föreläsningen här! 

På grund av dåligt ljud i denna föreläsning rekommenderas fördjupningsföreläsningen, som gjorts gratisSe den här!

I den här gratisföreläsningen lär ni er några saker att hålla utkik efter vid rekryteringar. För den som vill fördjupa sig rekommenderas föreläsningen 26/9 (läs mer om kostnad och abonnemang nedan).

Distansföreläsning - fördjupning

Rätt person på rätt plats: om rekrytering och personalutveckling.

Se föreläsningen här!

Hög personalomsättning är dyrbart; en felrekrytering kan vara ännu dyrare. Därför borde kommuner och andra stora organisationer vara specialister på att hitta rätt person till rätt plats. Men verkligheten visar på brister.

Som ledare kan du inte överlåta rekrytering och utveckling på anställda experter: du måste själv veta vad du vill.

Distansföreläsning - gratis

Friluftsliv och naturområden: Mer grönska för alla.

Se föreläsningen här!

Om syftet är att fler ska ha nära till grönska kan satsningar på naturområden och friluftsliv bidra till både tillväxt, byggande och ökad inflyttning. Men då måste grönplanering bli en del av övrig planering - inte ett nej-sägarintresse som kommer in på slutet.

Kommande gratisföreläsning:

Säkerhet och civilförsvar - vad kan kommunen göra inför risk, hot eller kris?

I det moderna samhället är kommunerna en helt central aktör i allt arbete med risk, hot och kris.

Oavsett om det handlar om översvämningar, jordskred, elbrist eller beredskap för grålägen i säkerhetspolitiska kriser så måste kommunens organisation vara beredd.

Anmäl dig till föreläsningen!

Distansföreläsning - gratis

Attraktiva stadskärnor: gågator, parkering och upplevelser.

Se föreläsningen här!

Alla vill ha mer levande stadskärnor, men var medborgarna ska handla, fika, äta eller roa sig kan ingen kommun besluta.

Föreläsningen går igenom för- och nackdelar med gågator, parkering och upplevelser, samt hur kommunen kan använda sådant och andra verktyg för att göra stadskärnan mer attraktiv?

Distansföreläsning - gratis

Knuffar och beteende-förändring: 3 tips till kommunen.

Se föreläsningen här!

Att ändra beteenden är inte så enkelt som man kan tro. Men det går.

I den här gratisföreläsningen får ni tre tips som de flesta kommuner kan använda för att spara pengar eller effektivisera verksamheten.

För den som vill fördjupa sig rekommenderas föreläsningen 14/9 (läs mer om kostnad och abonnemang nedan).

Distansföreläsning - gratis

Inga fler dåliga möten!
7 punkter om en bättre möteskultur.

Se föreläsningen här!

Många har för många möten, en del har för få. Att minska antalet möten är inte alltid en bra lösning - men att minska antalet dåliga möten är alltid klokt.

Bra möten tillför kvalitet till verksamheten, men vad krävs för att de ska bli bra?

Distansföreläsning - fördjupning

Kan kommunen ändra beteenden hos med-borgare och anställda?

Se inledning (2 min) här

Felsorterade sopor, skolk, mobbing, resval, digitalisering i hemvården. För att förbättra och effektivisera krävs ofta ändrade beteenden. Går det? Är det önskvärt?

* Vad kan vi lära av hur man exempelvis fått människor att spara el eller välja miljösmarta alternativ?
*
Finns formuleringar och enkla ”knuffar” som kan påverka skatteinbetalningar, bokning av vaccinationstider och annat?* Kan det vara uppskattat och underlätta för medborgarna?

Föreläsningen kräver abonnemang, läs mer nedan.

Kommande gratisföreläsning:

Två fällor att undvika med sociala fonder och investeringar

Närmare presentation av föreläsningen tillkommer inom kort.

Anmäl dig till föreläsningen!

Kommande gratisföreläsning:

Hitta brottslingar i förskolan? 3 fakta om tidiga och förebyggande insatser.

Närmare presentation av föreläsningen tillkommer inom kort.

Anmäl dig till föreläsningen!

Kommande gratisföreläsning:

Långsiktiga och sociala investeringar: Har vi råd att vänta?

Vissa påstår att de kan se vilka barn som kommer ”hamna snett”. Stämmer det? Finns det insatser som förebygger social oro, brottslighet och problem och hur kan de genomföras trots att de kostar pengar nu - när besparingen kommer först på sikt?
* Sociala investeringsfonder och andra lösningar ger möjligheter, men hur hanterar man problemen?
* Vad lär vi av forskning om hjärnan och om psykologi när det gäller tidiga insatser?

Anmäl dig till föreläsningen!

Kommande gratisföreläsning:

När kollade du senast utfall mot prognos? Om prognosverktyg.

Närmare presentation av föreläsningen tillkommer inom kort.

Anmäl dig till föreläsningen!

Kommande gratisföreläsning:

Stämmer prognoserna? Vad forskningen säger om träffsäkra prognoser

Kommunens verksamhet bygger till stor del på prognoser om framtiden, men det är inte lika vanligt att i efterhand se om prognoserna stämde - och lära sig av missarna.

Forskningen visar - föga förvånande - att prognoser både kan vara kusligt precisa och fullkomligt felaktiga. Frågan är om kommunens prognoser kan utvecklas och hanteras på rätt sätt?

Föreläsningen går att se i efterhand.

Anmäl dig till föreläsningen!

Kommande gratisföreläsning:

Du och din grupp. För- och nackdelar med grupptillhörighet.

Närmare presentation av föreläsningen tillkommer inom kort.

Föreläsningen går att se i efterhand.

Anmäl dig till föreläsningen!

Kommande gratisföreläsning:

Hur skapas framgångs-rika team? Forskning om grupper och utveckling.

Vi älskar berättelserna om gruppen som når målet trots alla motgångar. Men viktigare är att lära av de faktorer som ger framgång och starka team.

Det finns omfattande forskning om såväl gruppsammansättning som utveckling och ur denna kunskap går att hämta ett antal lärdomar som faktiskt är ganska lätta att tillämpa.

Föreläsningen går att se i efterhand.

Anmäl dig till föreläsningen!

Paketerbjudanden och abonnemang

Alla föreläsningar kan ses både live och i efterhand. De flesta är gratis, läs mer vid respektive föreläsning. För andra föreläsningar debiteras en deltagaravgift, antingen per deltagare eller för hela organisationen. För kommuner som vill försäkra sig om att alla kan ta del av kunskap när det passar dem, finns abonnemang som omfattar alla anställda och förtroendevalda i organisationen - hela året.
Inspirationsföreläsning

Gratis

 • Kortare föreläsningar om framgångsrika exempel som ger inspiration för fortsatt arbete i kommunen.

Anmäl dig!
Fördjupningsföreläsning

495 SEK

 • Deltagande på enstaka fördjupningsföreläsning.

 • Möjlighet att ställa frågor.

 • Dokumentation ingår.

 • Deltagande på fördjupande workshop.

 • En deltagare: 495 kr (exkl moms), deltagande på en föreläsning för alla i kommunen, "Kommundeltagande": 1 900 kr. (exkl moms).

 • Om 4 eller fler anmäls från samma kommun omvandlas anmälan automatiskt till "deltagande för alla" i kommunen à 1900 kr.

Anmäl dig!
Årsabonnemang: fortbildning för alla anställda och förtroendevalda i kommunen

7 000 SEK/ÅR

 • Samtliga digitala föreläsningar, inklusive fördjupningsföreläsningar.

 • Tillgång till dokumentation från föreläsningar.

 • Möjlighet att delta på fördjupande workshop.

 • Möjlighet att boka individuell rådgivning, utöver workshop (ett tillfälle per kommun vid varje fördjupningsföreläsning).

 • Alla i kommunen kan när som helst ta del av alla föreläsningar, exempelvis via intranätet.

 • Omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i hela organisationen, hela året.

 • Om någon från samma kommun/organisation redan anmält skickas endast en faktura utan att ni behöver göra något.

Ge alla tillgång! 
Månadsabonnemang: Extra allt

9 000 SEK

 • 10 timmars rådgivning/månad för utpekade ledare i kommunen. Individuell rådgivning för chefer och ledare i organisationen (via telefon/e-post/digitalt möte). Ansvarig chef avgör vilka som använder rådgivningen.

 • Digitala fördjupningsmöten för ansvariga chefer/ledare utifrån deltagarnas önskemål, om aktuella problem som delas av fler.

 • Anpassning för kommunens system, exempelvis intranät, lärplattformar mm.

 • Samtliga digitala föreläsningar, inklusive fördjupningsföreläsningar.

 • Tillgång till dokumentation från föreläsningar.

 • Möjlighet att delta på fördjupande workshop.

 • Möjlighet att boka individuell rådgivning, utöver workshop (ett tillfälle per kommun vid varje fördjupningsföreläsning, vid sidan av 10 timmars rådgivning/månad).

 • Omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i hela organisationen, hela året.

 • Om någon från samma kommun/organisation redan anmält skickas endast en faktura utan att ni behöver göra något.

Ge ledare mer stöd! 

Priser och betalning

 • Samtliga priser är exklusive moms.

 • Fakturering sker via e-faktura till angiven fakturaadress (anges vid anmälan).

 • Fakturatid 30 dagar.

Böcker som kan vara intressanta

Samhällsbygge pågår

Vad skapar framgång i en svensk kommun?

Genom personliga berättelser och slutsatser utifrån det som gjorts i Örebro vill boken ge stöd och handledning till kommunala företrädare som behöver utveckla sina arbetssätt eller rentav för kommunala veteraner som undrar varför de inte fått något gjort.

köps via t ex Adlibris för 157 SEK

När alla blev experter

Fördumningen hotar utvecklingen. ”Hur svårt kan det vara”-samhället kan vara slutet på den civilisation vi skapat.

Hoten finns i våra hjärnor, i våra beteenden och i de samhällen vi skapat. Men vi kan hjälpas åt att upptäcka de fällor som gör att så många tror sig vara experter på allt.

köps via t ex Bokus för 129 SEK

Om tyranniet oroar dig

Idag vill många motverka rysk propaganda, rasister och troll. Många som argumenterar mot hetspropagandan bidrar dock till dess spridning genom sitt sätt att agera. I boken ges sex konkreta råd för vad som är effektivt mot troll, hets och hat - baserat på forskning och kunskap om hjärnan, om psykologi och om kommunikation.

köps via t ex BOD för 100 SEK

Hör av dig om du har fler frågor!

Kommunföreläsning.se samlar alla föreläsningar riktade till Sveriges kommuner, anordnade av Samhällsbygget AB. Idén är att att ge alla i landets kommuner – anställda såväl som förtroendevalda – möjlighet att ta del av forskning, goda exempel och ny kunskap som kan förbättra och förnya den kommunala verksamheten till priser som gör att alla har råd att delta.

Föreläsningarna ovan hålls - om inte annat anges - av Björn Sundin. Läs mer här.

Samhällsbygget hjälper ledare arbeta för verklig förändring och får omvärlden att märka det. Genom rådgivning, föreläsningar, processledning eller särskilda utbildningsinsatser får organisationen stöd i förändring, utveckling och verksamhetsstöd.

Om du har övergripande frågor om Samhällsbygget eller undrar något specifikt om utbildningarna ovan, kan du höra av dig via formuläret här bredvid.

Namn E-post Meddelande Skicka in